วิทยากรสัมมนาการตลาด ร่วมกับ ธุรกิจอสังหาฯ

1.วิทยากรสัมมนาการตลาด ร่วมกับ ธุรกิจอสังหาฯ

รูปภาพ รูปภาพ

2.อบรมภายใน ให้ แบรนด์และตัวแทนจำหน่าย

รูปภาพ

3.จัดสัมมนา 50-100 คน

รูปภาพ รูปภาพ