Tools Marketing Expert

GDPR คืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไร

ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) เริ่มเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆ คนสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ Data Breach และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกขโมยไปใช้ในทางที่ผิด ส่งผลให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค ล่าสุดทางสหภาพยุโรป (EU) ก็เตรียมประกาศใช้กฎหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลของพลเมืองที่อยู่ในสภาพด้วยเช่นกัน เรียกว่า General Data Protection Regulation (GDPR)

5 Plugins WordPress ที่น่าใช้ สำหรับปี 2018

สุดยอด 5 Plugin WordPress ที่น่าสนใจ น่าใช้ สำหรับปี 2018 รับทำเว็บไซต์ WordPress, รับทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์ ขายของ

1 2